Families

Mother tongue maintenance

Een verhuizing naar het buitenland is een prachtige ervaring voor kinderen. Maar je wil wel dat je kind de moedertaal machtig blijft. Voor nu én voor later. Bij terugkeer maakt het de instroom in het eigen onderwijssysteem namelijk een stuk makkelijker. Met Mother Tongue Maintenance zorgen we ervoor dat jouw kind onderwezen blijft worden in de eigen taal en cultuur.

Dutch language course for all kids | edufax
Motiverende en interactieve lessen
Les door gekwalificeerde docenten
Voor een soepele terugkeer in het onderwijssysteem van het thuisland
Verbondenheid met thuis
Cathryn Hollin | edufax

De voordelen van moedertaalonderwijs

Het bijhouden en zelfs versterken van de moedertaal tijdens uitzending in het buitenland, brengt veel voordelen met zich mee. Allereerst behoudt je kind de verbondenheid met de cultuur van het thuisland. Door ook de taal te onderhouden, wordt een eventuele terugkeer een stuk makkelijker. Daarnaast draagt een goede basis in de moedertaal bij aan de algemene taalvaardigheid van een kind. Goed voor het aanleren van een nieuwe taal, dus. Tot slot versterkt het de ouder-kindrelatie. Het blijft zo mogelijk om vrijuit met elkaar te communiceren in de taal die de voorkeur heeft.

Mother tongue maintenance | edufax

Moedertaalonderwijs voor een soepele terugkeer

In veel situaties blijft een gezin slechts enkele jaren in het buitenland. Al vanaf het moment van vertrek is het belangrijk om rekening te houden met een eventuele terugkeer naar het thuisland. Om probleemloos in te stromen in het onderwijs in het thuisland, is een goede beheersing van de moedertaal noodzakelijk. Wanneer de moedertaal goed onderhouden is, is kans op instroom in lokaal onderwijs groter. En dat heeft heel wat voordelen; het is goedkoper en kinderen ervaren er vaak ook meer stabiliteit.

Maar ook als een terugkeer niet in het verschiet ligt, is het wenselijk om de moedertaal te onderhouden. Afhankelijk van de situatie passen we het leerdoel aan.

Meer over terugkeren naar Nederland

Mother tongue maintenance | edufax

Hoe gaan we te werk?

Samen met een gekwalificeerde docent gaat je kind aan de slag met de moedertaallessen. De lessen zijn online en hebben altijd een interactief en motiverend karakter. Afhankelijk van het niveau en leerdoel van het kind wordt bepaald aan welke lessen er wordt gewerkt.

Sommige kinderen hebben als doel om probleemloos terug te keren. In dat geval is het doel om op niveau te blijven met kinderen in het thuisland. Anderen vinden het belangrijker dat de verbondenheid met het thuisland blijft en hebben als doel goed te kunnen communiceren in de moedertaal. Zo zorgen we er altijd voor dat de lessen passend zijn voor de situatie van het kind.

Voor de Nederlandse moedertaal hebben we een speciaal ontwikkeld lesprogramma dat onderwezen wordt door gekwalificeerde Nederlandse docenten: NTC-online. Voor alle andere talen bieden we moedertaallessen aan die specifiek voor die talen zijn ontwikkeld.

Lees meer over NTC-online

Als je je taal goed beheerst, kan je veel meer bereiken dan je denkt.
Jeanne Schriks
Kom direct in contact?
Neem contact op