Woon je met je gezin in een ander land? Of kom je juist binnenkort terug naar Nederland of België? Dan wil je je kinderen soepel laten instromen in het Nederlandstalig onderwijs. Of dat nu gaat om de basisschool, de middelbare school of de hogeschool of universiteit. Bij Edufax ben je dan aan het juiste adres. Met online afstandsonderwijs doen we er alles aan om de leerlingen op gewenst niveau te krijgen en te houden.

Afstandsonderwijs met het belang van het kind voorop

Een internationale verhuizing heeft een diepgaande impact op kinderen. Er wordt bijvoorbeeld een sterk beroep gedaan op hun aanpassingsvermogen. Zeker op het gebied van onderwijs. De nieuwe school geeft immers lessen in een andere taal én volgens een ander systeem. Het kan een uitdaging zijn om daarnaast ook nog je moedertaal bij te houden. Daar is het afstandsonderwijs van Edufax voor. Ons lesprogramma is compact en flexibel. Zo kunnen kinderen op ieder moment, zo soepel mogelijk, instromen in Nederlandstalig onderwijs.

Ik vind het heerlijk om goed te luisteren en mee te denken over de best passende oplossing voor ieder kind.
Chantal van den Boogaard
Chantal van den Boogaard | edufax

Afstandsonderwijs voor de basisschool

Als je met je kinderen naar het buitenland verhuist, wil je dat hun Nederlands op niveau blijft. Hoe jong ze ook zijn. Zodat ze, wanneer je later terugkeert naar Nederland, soepel kunnen instromen in de juiste groep. Maar hoe houd je op afstand een taal bij, terwijl je op de basisschool zit in het buitenland? Dat kan met ons afstandsonderwijs voor leerlingen op de basisschool.

NTC-online op basisschoolniveau

Eén van onze innovatieve onderwijsoplossingen is NTC-online. Hiermee verzorgen we flexibel afstandsonderwijs Nederlands op basisschoolniveau. Samen stemmen we het leerprogramma volledig af op de behoeftes van jouw kind. Dat vinden we belangrijk; zo staat het kind altijd centraal.

Advies voor afstandsonderwijs in het basisonderwijs

Jouw Educational Mobility Consultant denkt graag met je mee over de leerroute van jouw kind. Kies je bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs Nederlands voor je kind op de basisschool? Dan kijken we verder dan alleen dat. Hoe heeft je kind zich tot dusver bijvoorbeeld ontwikkeld? In welk schooljaar is je kind geplaatst? Hoe zit het onderwijscurriculum er daar uit? Hoe lang zal je gezin, naar verwachting, nog in het buitenland wonen?

Of je kind nu in groep 1 of groep 8 zit; onze deskundige, ervaren docenten bieden persoonlijke online begeleiding. Na het afronden van groep 8 kan je kind doorstromen naar onze tweejarige brugklas.

Basisonderwijs en onderwijsdoelen

Je wil graag starten met Nederlands afstandsonderwijs op basisschoolniveau. Maar heb je al nagedacht over het grotere plaatje? Heb je bijvoorbeeld de onderwijsdoelen van je kind in kaart gebracht? Hoe ziet de toekomst eruit op onderwijsgebied? Wat zijn de mogelijkheden en risico’s van het onderwijs in je (tijdelijke) nieuwe thuisland? Wij geven je graag advies. Zo bewandelt je kind straks de perfecte leerroute en kan het zijn of haar volledige potentieel benutten.

Afstandsonderwijs in het voortgezet onderwijs: online naar de brugklas

Heeft je kind groep 8 succesvol afgerond? Dan gaan we door! We hebben een tweejarige brugklas zodat we meer tijd hebben om te bepalen welk niveau en welke route in het onderwijs écht bij je kind past. We beperken ons niet tot de lesstof van één niveau. Na de tweejarige brugklas bekijken we welke examenroute het meest geschikt is.

De weg naar examen in het voortgezet onderwijs

Met ons afstandsonderwijs blijft het Nederlands van je kind op niveau. Want uiteindelijk moet er ook eindexamen gedaan worden. Gaat dit bij terugkeer in Nederland gebeuren? Of nog in het buitenland? Hoe dan ook werken we, afhankelijk van het verwachte terugkeermoment, toe naar een Nederlands eindexamen (VMBO, HAVO of VWO) óf een internationaal examenprogramma (NT2-II/CNaVT of IB Diploma Program). De gekozen examenroute heeft direct invloed op de mogelijkheden voor een eventuele vervolgopleiding. Woon je in Nederland, dan doorloopt je kind deze stap op de dagschool. Maar wanneer je over de grenzen verhuist, liggen de zaken anders. Je kind volgt onderwijs in een andere taal en volgens een ander systeem. Met behulp van Edufax zorg je ervoor dat er bij terugkeer in het Nederlandse onderwijssysteem geen leerachterstand is ontstaan.

NTC-online voor het voortgezet onderwijs

We hadden het eerder al over ons flexibele leerprogramma NTC-online voor basisschoolleerlingen. Dat is er natuurlijk ook op middelbare schoolniveau! Met het juiste afstandsonderwijs voor je kind in het voortgezet onderwijs, komt hij of zij helemaal tot bloei. Verder op deze pagina lees je meer over de mogelijkheden van NTC-online.

Afstandsonderwijs | edufax

Afstandsonderwijs met NTC-online

Voor ons gaan de belangen van het kind vóór alles. Met dit oogpunt hebben we NTC-online ontwikkeld. Een effectief, volledig online onderwijsprogramma dat in lijn is met het Nederlandse curriculum. NTC-online is erkend door de Onderwijsinspectie en Stichting NOB. Dit kun je verwachten:

  • Laagdrempelig, persoonlijk contact met de docent
  • Individuele online lessen
  • Goed gestructureerde oefeningen die worden afgestemd op actualiteiten in Nederland
  • Deskundige, gekwalificeerde, ervaren docenten die de ontwikkeling van het kind doorgronden en op de voet volgen
  • Programma dat erop gericht is om het volledige potentieel van het kind te ontwikkelen

Schrijf je kind nu in!

Afstandsonderwijs | edufax

Méér dan alleen afstandsonderwijs

Bij Edufax kun je dus terecht voor uitstekend afstandsonderwijs voor je kind. Maar we kijken verder dan dat. Keert je kind nog gedurende het voortgezet onderwijs terug in het Nederlandse systeem? Gaat je kind naar een IB-school en is IB Dutch als examenvak een wens? Of blijven jullie nog voor langere tijd in het buitenland en wil je kind toewerken naar een examen waarmee het bewijs geleverd wordt dat het Nederlands op hoog niveau is bijgehouden? Voor al die verschillende routes hebben wij de onderwijsoplossing. Het is ook mogelijk om lesprogramma’s versneld of vertraagd te doorlopen als dit beter aansluit op het dagprogramma. We adviseren je graag!

Lees meer over Educational Support

Hoe bereid ik mijn kind voor vertrek voor op een nieuwe schooltaal?

Om de overgang naar de nieuwe schooltaal te vergemakkelijken, zijn voorbereidende lessen in de nieuwe taal belangrijk. Edufax verzorgt daarom pre-departure taallessen in verschillende talen. Zo kan je kind zich voorstellen en eenvoudige instructies begrijpen op de nieuwe school.

Pre-departure lessen
Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind na terugkeer makkelijk in Nederlandstalig onderwijs kan instromen?

Met ons Nederlands afstandsonderwijs blijft het Nederlands van je kind op niveau. NTC-online is een flexibel onderwijsprogramma dat jouw kind daarbij helpt!

NTC-online
Hoe ziet het volgen van Nederlands afstandsonderwijs via edufax eruit?

Ons basisonderwijs loopt van groep 0 t/m groep 8. Vanaf groep 3 hebben we veel aandacht voor spelling, grammatica én de Nederlandse cultuur. Ons voortgezet onderwijs start met een tweejarige brugklas en bereidt voor op het halen van het examen.

Neem contact op
Mijn kind is nog heel jong. Is online afstandsonderwijs dan wel mogelijk?

Ja! Ons kleuterprogramma kan samen met de ouders op één of enkele momenten in de week gevolgd worden. Alle leerdoelen die in Nederland in de kleuterklassen centraal staan, komen spelenderwijs in ons lesprogramma aan bod. Daarnaast hebben we 1-op-1 online lessen met de juf waarin prentenboeken, woordenschat, begrijpend luisteren en beginnende geletterdheid centraal staan. Deze online momentjes zijn maximaal een half uur per keer en zeer interactief.

Neem contact op
Mijn kind heeft een aantal jaar het Nederlands niet bijgehouden. Hoe kunnen we dit weer oppakken?

Dat zien we regelmatig. Daarom beginnen we altijd met een oriënterend gesprek. We verstrekken daarnaast ook instaptoetsen en proeflessen. Aan de hand van alle informatie brengen we een advies uit over het te volgen traject. We hebben voldoende mogelijkheden om eventuele achterstanden in te lopen, zoals onze Zomerschool.

Zomerschool
Hoe bereiden we onze kinderen goed voor op de terugkeer naar Nederland?

Wij hebben een speciaal programma ontwikkeld voor gezinnen die weer terugkeren naar Nederland. We zorgen ervoor dat alles soepel verloopt; van het kiezen van een nieuwe school tot het bepalen van het niveau. Meer weten over onze hulp bij terugkeren naar Nederland? Klik op onderstaande button.

Terugkeren naar Nederland
Hoe weet ik bij terugkeer welk niveau passend is voor mijn kind?

Ook daarvoor kun je bij ons terecht. Bij terugkeer naar Nederland doen we graag een plaatsingsonderzoek voor je kind. Hieruit volgt een onafhankelijk advies waarmee het best passende onderwijs duidelijk wordt, maar ook eventueel benodigde remedial teaching of andere extra hulp.

Terugkeren naar Nederland

Afstandsonderwijs door Edufax

Bij Edufax willen we kinderen helpen tot bloei te komen – juist wanneer een internationale verhuizing in het spel is. Want wij geloven dat geografische grenzen de ontwikkeling van een kind niet mogen belemmeren. De kinderen van vandaag zijn immers de wereldburgers van morgen. Wij zien het als onze taak om hen klaar te stomen voor de globaliserende samenleving waarin ze straks een carrière en leven gaan opbouwen. En met die filosofie gaan we aan de slag met afstandsonderwijs voor jouw kind.

Marcos Thijssen | edufax
Meer leren over dit onderwerp?
We helpen graag!

Bekijk ook de onderstaande handige Tips & Tricks

Een goede onderwijskundige aanpak voor terugkomst naar Nederland.
Lees meer
Meer over hoe het gezin de basis vormt voor een geslaagde uitzending.
Lees meer
Voor een soepel en optimale instroming in het Nederlandstalig onderwijs.
Lees meer
Kom direct in contact?
Neem contact op