Taking expat kids into account during an international relocation | edufax
Companies

Rekening houden met kinderen van expats tijdens een internationale verhuizing

Verhuist u uw werknemers naar het buitenland? Dan is het belangrijk om rekening te houden met hun gezin en kinderen. Enerzijds kan een internationale verhuizing belangrijke voordelen hebben voor een kind. Zoals een verruimd wereldbeeld, cultureel aanpassingsvermogen en meertaligheid. Anderzijds worden expatkinderen vaak geconfronteerd met uitdagingen in het ontwikkelen van hun gevoel van verbondenheid en individualiteit, ervaren ze hogere niveaus van angst en kunnen ze zich ontheemd voelen. Edufax nodigt u uit om een belangrijke, maar vaak over het hoofd geziene, stakeholder in een succesvolle uitzending te verkennen: het verhuizende kind.

De uitdaging voor expatkinderen

Uit het onderzoek uit 2018 van EY blijkt dat 40% van de opdrachten die uitvallen te wijten zijn aan kind gerelateerde problemen. Hierdoor is investeren in de middelen, ondersteuning en overgangszorg die nodig zijn voor een verhuizend kind niet alleen een maatschappelijk verantwoorde beslissing, maar ook een van zakelijke invloed.

Problemen met expatkinderen

In Santa Fe’s 2020 Global Mobility Survey zag slechts 10% van de professionals op het gebied van global mobility “een gebrek aan geschikt onderwijsaanbod” als een uitdaging voor global mobility om hun doelstellingen te bereiken. Deze uitdaging staat aan het eind van een zeer lange lijst van uitdagingen. Beleid voor werken op afstand, naleving van de immigratiewetgeving en interne herstructurering om er maar een paar te noemen. Terwijl we geconfronteerd worden met enkele van de moeilijkste hindernissen ooit, kan het aanpakken van onderwijs- en kind gerelateerde kwesties gemakkelijk afglijden naar een lage prioriteit.

Kinderen van gezinnen die wij hielpen verhuizen gelukkig zien in hun nieuwe omgeving is wat mij motiveert om te doen wat ik elke dag doe.
Arina Ermakova
Arina Ermakova | edufax

Gelukkige expat kinderen

Laten we beginnen met de data. Interessant is dat mobiliteitsmanagers in Noord-Amerika zich meer zorgen maken over het gebrek aan geschikte onderwijsvoorzieningen. Gevolgd door respondenten uit Azië en Europa. Waarom is dit een uitdaging? In de ervaring van Edufax kan “gebrek aan geschikte onderwijsvoorzieningen” betekenen dat de schoolopties in de gast locatie ongeschikt zijn, dat uw eigen organisatie een ontoereikende beleidsdekking heeft of zelfs dat de aangeboden ondersteuning door uw team en leveranciers tekortschiet. Naast het verzekeren van een kosteneffectieve verhuizing is het echter belangrijk te erkennen dat een van de mensen die beïnvloed wordt door het vermogen van uw team om deze uitdagingen aan te gaan, een kind is wiens geluk, welzijn en onderwijservaringen een opdracht kunnen maken of breken.

Taking expat kids into account during an international relocation | edufax

Educational Support Package voor expats en hun kinderen

Het geluk en het welzijn van de kinderen van uw expats kunnen een internationale verhuizing duidelijk maken of breken. Wat kunt u doen om problemen met hun opvoeding te voorkomen? Edufax biedt een Educational Support Package dat ondersteuning biedt voor, tijdens en na de internationale verhuizing. Onderwijsadvies, vertaling van schoolrapporten en algehele ondersteuning voor uw bedrijf en het verhuizende gezin.

Lees meer over ons Educational Support Package

Taking expat kids into account during an international relocation | edufax

Edufax: uw partner voor internationale opdrachten

Met meer dan 30 jaar ervaring in internationale bedrijfsverhuizingen en na erg veel bedrijven en gezinnen te hebben geholpen internationale opdrachten tot een goed einde te brengen, kunt u op ons rekenen. We kunnen niet alleen helpen met ons Educational Support Package; we bieden ook tal van andere diensten om de kinderen van uw expats het juiste onderwijs te bieden. Happy kids, happy family, succesvolle opdracht.

Edufax voor bedrijven

Bekijk ook de onderstaande handige Tips & Tricks

Een goede onderwijskundige aanpak voor terugkomst naar Nederland.
Lees meer
Je snel thuis voelen op een nieuwe plek valt niet mee. Edufax helpt je.
Lees meer
Voor een soepel en optimale instroming in het Nederlandstalig onderwijs.
Lees meer
Kom direct in contact?
Neem contact op